ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านบางหิน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก85010048
PERCODE 6 หลัก460064
กระทรวง 10 หลัก1085460064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbanghin
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางหิน
อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-861249
อีเมล์แอดเดรสbanbanghin@hotmail.com
เว็บไซต์banbanghinschool.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.5355567
Longitude
98.5800111

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 ห้องคอมพิวเตอร์ IC20 25665 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน