ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านราชกรูด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010022
PERCODE 6 หลัก460001
กระทรวง 10 หลัก1085460001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราชกรูด
ชื่อ (อังกฤษ)BANRATCHAKROOD
หมู่ที่3
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77880208
อีเมล์แอดเดรสratchakrood@gmail.com
เว็บไซต์www.ratchakrood.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.7397486
Longitude
98.5966098

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน