ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
มัชฌิมวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010076
PERCODE 6 หลัก460045
กระทรวง 10 หลัก1085460045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัชฌิมวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Machchimwittaya School
หมู่ที่6
ถนนเพชรเกษม
หมู่บ้าน
ตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77893765
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.45880332
Longitude
98.80730373

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน