ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านน้ำขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010058
PERCODE 6 หลัก460041
กระทรวง 10 หลัก1085460041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำขาว
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAMKHAW
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77880837
อีเมล์แอดเดรสBannumkhaw@gmail.com
เว็บไซต์www.bannumkhow.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.6136493
Longitude
98.8733343

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน