ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านปากแพรก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010040
PERCODE 6 หลัก460078
กระทรวง 10 หลัก1085460078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากแพรก
ชื่อ (อังกฤษ)pakprak
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลละอุ่นเหนือ
อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895044500
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
10.10792284
Longitude
98.76000881

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน