ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010010
PERCODE 6 หลัก460027
กระทรวง 10 หลัก1085460027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)EKKASINRATPATTANA
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-821549
อีเมล์แอดเดรสaggasin@hotmail.com
เว็บไซต์aks-school.com
แผนที่ https://maps.app.goo.gl/55v8pTV3TS1AXR4h8

พิกัด


Latitude
9.9847631
Longitude
98.6422839

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน