ทะเบียนโรงเรียน สพป.ระนอง
บ้านเขานางหงส์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก85010016
PERCODE 6 หลัก460020
กระทรวง 10 หลัก1085460020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขานางหงส์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kao Nang Hong
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์85000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-831261
อีเมล์แอดเดรสBan Kao Nang Hong
เว็บไซต์www.knh.in.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
9.9801116
Longitude
98.6005452

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน