สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9.609718798.4671854
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 898722058bansumnak@hotmail.com 9.60579581998.54022145
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 077-890060- -9.57563348298.70430049
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 77810234thonglang_rn@hotmail.com www.thrn.ac.th9.5985498.71737
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 869519021 9.531063898.5365931
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 077-861249banbanghin@hotmail.com banbanghinschool.ac.th9.535556798.5800111
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 77810224Chl_school@hotmail.com www.Banchieoliang.ac.th9.578049398.6812705
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 77897126bandanschool5@gmail.com www.anubanbandan.ac.th9.58386538698.5949939
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 77861067banhuaysaid.ranong@gmail.com -9.60504898.623708
850100434600711085460071 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
7กะเปอร์กะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9.61004841598.60836404
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์85120กลุ่มเครือข่ายที่ 5 77897191 9.586129598.5712543