สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 815426198 10.475524298.8126562
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77869098- -10.543964598.8202945
850100714600351085460035 บ้านหาดจิก5ปากจั่นกระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77810370- -10.562927598.8052572
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 -nongjig56@gmail.com nongjig255610.5271696998.85375973
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรี4ปากจั่นกระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77873507watsuwankiri@gmail.com http://school.obec.go.th//watsuwankiri10.521579398.83279324
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี7จ.ป.ร.กระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77880878rangthan_school@hotmail.com www.rangthan.ac.th10.649281398.8636965
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77880837Bannumkhaw@gmail.com www.bannumkhow.com10.613649398.8733343
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าว5จ.ป.ร.กระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 077-880282- www.thumgmaprao.ac.th10.56089198.8728862
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 77810268 10.526079898.8898069
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์2จ.ป.ร.กระบุรี85110กลุ่มเครือข่ายที่ 8 883843148nkskschool@hotmail.com www.nksk-school.net10.55587898.902075