สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 077-863266 10.053486298.641166
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 077-831261Ban Kao Nang Hong www.knh.in.th9.980111698.6005452
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 077-821549aggasin@hotmail.com aks-school.com9.984763198.6422839
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 -- -10.0082740298.65618812
850100084600311085460031 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
4ทรายแดงเมืองระนอง85130กลุ่มเครือข่ายที่ 2 892923991M3227nasa@gmail.com -10.171332798.71460438
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนอง85130กลุ่มเครือข่ายที่ 2 77847137- -10.157113298.6976375
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนอง85130กลุ่มเครือข่ายที่ 2 898711860- -10.1117837298.67790197
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 77811441 www.ccl.ac.th9.979140898.6337929
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 077-811497anubanranong@window.com www.anubanranong.ac.th119.965248998.6346832
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 77880014 9.84182598.458836
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนอง85000กลุ่มเครือข่ายที่ 2 806970039- -9.746785798.4107482